Faculties

Jun Xu

Huihao Zhou

Qiong Gu

Yuehua Xu

Xin Yan

Chanjuan Li

Chao Zhao

Yingchen Ju


Adjunct Professors

Ling Zhong

Jiabo Li

Johann Gasteiger

Yanhuai Liu


PostDoc

Hao Chen


PhD Students

Mengjiao Hao

Zhengjun Cai

Yuying Fang

Zhiteng Luo

Bingyi Chen

Dane Huang

Peng Ding

Jie Cai


Research assistant

Lianxun Ma


Masters

Lili Jiang

Shimin Su

Songxuan Zhang

Ying Yu

Yuyao Yang

Yan Dai

Zhiyong Yin

Zizhen Zhang

Ziyang Chen

Siting Luo

Shuangjia Zheng

Chang Wen

Shengheng Yuan

Pei Hua

Yanfang Cheng

Junsong Guo

Jieyu Tang

Qisha Liu

Zhejun Sun

Ziyang Chen


Alumnus

Mengyang Xu

251438577@qq.com

Jiewen Du

cpu_muziwen@126.com

Wenjuan Xia

253398077@qq.com

Xiaojie Huang

635260597@qq.com

Bao Cheng

chengb25@mail2.sysu.edu.cn

Zhihong Liu

liuzhh27@mail2.sysu.edu.cn

Taizong Wu

wutaizong@yahoo.cn

Xiu Le

lexiu2012@163.com

Lei Chen

yijing20121226@163.com

Qianzhi Ding

dqz1990@163.com

Yu Wang

y.wangsr@gmail.com

Yingying Cao

caoyingying.73@163.com

Hui Cui

cuitianzeng2008@126.com

Minghao Zheng

zmh0126@hotmail.com

Hu Ge

gehuchina@gmail.com

Ling Wang

lingwang@gamil.com

Wenxia Zhao

zhao_zwx@126.com

Feng Lu

fenglu.sysu@gmail.com

Jiansong Fang

fangjiansong0815@163.com

Guodong Zhang

hahazgd@126.com

Yanxi Peng

yx117pengyanxi@163.com

Chenchen Huang

mollyhcc@163.com

Nanhao Chen

chennh@mail2.sysu.edu.cn

Jingwei Zhou

zhoujingwei1990@163.com

Pan Luo

luop8@mail2.sysu.edu.cn

Shaonan Liu

liushn7@mail2.sysu.edu.cn

XiangKun Luo

luoxkun@hotmail.com

Miao Yu

yum2009@163.com

Fan Zhang

zhang_fan1991@foxmail.com

Long Li

luckylilong1012@163.com

Cheng Jiang

jcyp2013@gmail.com

Ming Kuang

Kuangm55555@gmail.com

Yongsheng Lin

sysulinys@outlook.com

Yali Li

liyali9012@163.com

Sai Fang

fangsai0529@yahoo.com.cn